Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tuřanská fara

 

Tuřanská fara 20.5.1894

 

Střípky z Tuřanské pamětní knihy farní II. od roku 1840……

Rok 1862

Spravovala se střecha domu farního, sloupy u zahrádky čtverhrannými kameny místo prajzů byly kryté, veškeré zdě bílené a omítnuté. Zamřežování a vrata velká thérem očerněné, nové zcela dvéře s futry kamennými do dvora dané a na dubovo barvené. Ostatní dvéře v domě bílou barvou oživené. V pokoji kde farář bytuje a pracuje nová podlaha dána a 2 nové okénské rámy , aby více světla bylo. Rovněž dvě nová okna v kuchyni, 3 vyhlídky a 3 páry háčků bylo přidáno.

7.12.1868 zdvihla se  velká vichřice. Naší Tuřanskou zvonici na polo rozbila,střechu kostela i faru značně poškodila.

26 na 27 října 1870 vítr poškodil kostel,zvonici,školu i faru.

Rok 1875

Opravovala se budova farní, střecha, komín a namítnutí zevnitř , dále chodba , síň se cihlami vydláždila a pokoje namalovaly. Měl práci pachtovanou pan pokrývač ze Smečna p. Josef Hrdlička…

Rok 1879

Byly opravy  ve faře předsevzaty na nákladech náboženské matice v rozpočtu 1.020 zl. 15 kr. Práci měl pachtovanou p.F.Chlad, měšťan a mistr truhlářský ze Slaného.

Rok 1883

Ve faře byly rozličné stavby a správy předsevzaty. Nový zahradní plot dán,komín opraven a o 30 cm zvýšen, chodba vydlážděna cementovými plotnami, záchod na chodbě zrušen, k chodbě ze dvora nová předsíň přistavěna a zde záchod umístěn, k záchodu nová žumpa, nové dvéře ku sklepu, plechový žlábek u hlavního vchodu do fary, taktéž ze dvora u předsíně dán, nové dvéře k chlévku, nová vrata do dvora, taktéž nová vrata ke kůlně, stará vodoprázdná studna byla zasypána a zde se může zahrádka zaříditi a jiné a jiné maličkosti. Stavitel byl pan Himmel ze Slaného.

16.3.1885 ohledána farní budova za příčinou nutných oprav, zvláště uznána potřeba nové omítky a žlabů kolem střechy.

Od 3. do 29.8.1885 konány opravy na farní budově. Též dány nové žlaby kolem střechy a založeny vůkol rigoly. Dne 22.10. se pak vykonala kolaudace.

Rok 1887

Během podzimku vykonaly se některé stavby a opravy ve farní budově. Stavěna nová kůlna laťová s třemi chlévky, vydlážděn dvůr, chlév proměněn v prádelnu, v kuchyni vystavěn nový kachlový sporák a ze zadního pokoje proraženy dvéře do chodby. Vše provedené p. Fr. Fričem, stavitelem v Slaném, nákladem celkovým 238 zl. 89 kr. k čemuž přispěla náb. Matice 220 zl. 12 kr., osadníci pak 18 zl. 77 kr. Kolaudace těchto oprav konala se 26.10.1887.

27.3.1890 žádal Ferdinand Lenc vystavění nové fary, popřípadě zvýšení fary o 1 poschodí.

Komise 27.3.1891 usoudila, že přístavba na témže místě neodpomohla by mnohým nedostatkům , ježto ve stavbě uhnízdila se houba, uznáno za prospěšnější vystavěti úplně novou faru na novém místě stavenbím, což také c.k. místodržitelstvím českým 17.12.1891 č. 139.882 schváleno.

8.2.1892 bylo navrženo jakožto stavební místo pro novou faru poz. Parcela č. 181 – panský domek č.p. 45 a část obecního pozemku č. 425. Toto schváleno usnesením vys. C.k. místodržitelstvím 11.10.1892 č. 102.309. Schválen i požadavek panství čečenského za domek č.p. 45 obnos 1.150 zl. A za každý čtvereční sáh parcely č. 181/1 jeden zlatý. Obec tuřanská chce pozemek vyměniti za onen, na kterémž se nyní fara nachází. Na základě tom bylo c.k. okr. Hejtmanstvím ve Slaném 20.1.1893 č. 1882 vypsáno nové konkurenčné řízení, kde se přijala stavba nové fary na výše zmíněném místě.

Náklad jest vypočten:

Náboženská matice zaplatí za hmoty a práce řemeslnické 10.119 zl. 51 kr.

Přifaření za dovoz a práce nádenické 2.213 zl. 64 kr.

V celku tedy rozpočten náklad na faru na 12.333 zl. 15 kr.

Žádáno o povolení započetí stavby k vys.c.k. ministerstvu kultu, kdež však záležitost tato až do dnešního dne 29.4.1894 klidně odpočívá i přesto, že zdejší starosta poslal úředně jmenovanému ministerstvu kus veřejí ve staré faře houbou proniknutých.

19.6.1894 za příčinou vlhčího počasí počíná houba na faře opět vesele bujeti, povolení však ku stavbě nové fary as stále ještě odpočívá v klidu ve Vídni.

1.9.1894 konečně došla přes patronátní jako fojtovní úřad ve Smečně zpráva c.k. hejtnamství, že c.k. ministerstvo kultu a vyučování dalo výnosem ze dne 6.5.1894 č.28671 své svolení ku navržené stavbě nové farní budovy v Tuřanech.

29.4.1895 bylo započato se stavbou nové budovy farní. Celkový náklad rozpočten na 13.328 zl 82 kr. z čehož částečný náklad 11.140 zl. 76 kr. převzat k tíži matice náboženské.

Fara vystavena vedle staré budovy farní, kde druhdy stávala žákovna. Vrchní dohled na stavbu svěřen c.k. ingenierovi Schweizerovi ze Slaného. Stavba zadána panu staviteli Havránkovi ze Slaného. Při rozpočtu pamatováno i na studnu. Táž hloubila se na dvou místech v zahradě farní, ale marně. Na vodu se nepřišlo. Ku zbudování vedlejších budov jakož i ohradních zdí mělo se použíti materiálu ze staré fary. Následkem toho musel se farář přestěhovati do nové fary v době, kdy nebyla ještě dokončena.

V listopadu 1900 zaveden byl vodovod do budovy farní a školní. Ve faře zřízeny 2 kohouty. Jeden v kuchyni, druhý ve sklepě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář