Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tuřanská zvonice

 

Zvonice.jpg

 

První doklady o nákupu materiálu na budoucí zvonici jsou již z roku 1663, doklady o výstavbě však pocházejí až z roku 1666. Ve smečenských archivech se dochovaly detailní záznamy o cenách materiálu i práce.

(Karel Kuča, České, moravské a slezské zvonice, nakladatelství Libri, Praha 2001)

Vystavěna byla při rekonstrukci kostela v roce 1712 za hraběte Adolfa Bernarda, hraběte z Martinic. (Uvádí August Sedláček).

Některé zdroje však uvádějí rok 1717. V roce 1712 vládl domu Smečanskému Jiří Adam II. hrabě Bořita z Martinic, ten umírá 24 července 1714. Od té doby je vladařem Adolf Bernard hrabě Bořita z Martinic , rytíř řádu Zlatého rouna. Zemřel 27. července 1735.

Obdélná, dřevěná stavba na zděné čtvercové podezdívce se zalomeným nárožím. Vlastní zvonice je dřevěná, vzpěradlová, střešní část je nízká, svisle bedněná s vynechanými otvory na úrovni zvonů.

Vstup do zvonice vikýřem na horní úrovni podezdívky, po vnějších schodech. Ve vrcholu zvonice je dřevěný závěs na tři zvony. Střecha je šindelová.

Největší zvon o průměru 1,01m a výšce 0,75m, má na západní straně pláště nápis:

Rozpuknutím zkázu vzal,ke cti Mariánské se dal roku 1823 přelíti. Náklad na něg wynaložil chrám,kterému dlauho slaužil,by mohl zase slaužiti. Stalo se za slavné paměti Gegi - Excelenci pani Marie Anny hraběnky z Clam Martinic gakožto patronky a držitelkyně panství kterež gegi manžel Excellenc pán p. Karel z Klam Martinic administrowal, pan Gan Ochsenbauer wrchním i sudim byl a Wojtěch Netussil lokalista na Tuřanech duchowní peči wedl.

Na protější straně nalézá se relief sv. Jana Nepomuckého, pod ním jest zaznamenáno:

Segofen zu Prag von Karl Bellmann k. k. Bofglockengieler.

Při koruně a dole na obrubě vine se rostlinný ornament.

Prostřední zvon o průměru 0,92 m a výšce 0,70 m, má v barokovém rámu na západní straně pláště nápis:

A domini 1750 die 28 May Ratiosissimo Consensu Illustrissimi AC Exel.Domini Do: Francisci Michaelis S:R:I: Comitis A' Martinitz Gubernatoris domus Smetsch: domini in Smetschna Slana Planitz Prunnersdorf et Lowtschitz Sa: Caesa: Hungarae et Bohemae regiae majestatis actualis ac intimi: consili: et camerary haec Campana ex sumptibus Turzanensis

ecclesiae                                       hujus trafusa

A Zacharias Dietrich vetero Pragae

Na východní straně pláště relief  Madonny s děťátkem v širokém plášti, 16 cm vysoký. Na čepici zvonu je trojhranný ornament 10 cm vysoký, mezi nímž se proplétá vázanka, na níž visí v celku šest medailí.

Nejmenší zvon o průměru 0,80 m a výšce 0,58 m, má okolo koruny latinskou motlitbu Andělského pozdravení:

Ave Maria gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui.

- který ohraničen jest z obou stran renesančním ornamentem. Dole na obrubě čteme:

Fridericum Michael Schönfeldt hat mich gegosen in der altstadtt Prag Anno 1687.

Na východní straně pláště Panna Maria Tuřanská v záři, na západní straně krucifix 20 cm veliký.

Zachován pouze nejmenší z nich z roku 1687 z dílny zvonařského mistra Friedricha Michaela Schönfelda. Zvon od zvonaře Zachariáše Dietricha z roku 1750 a zvon od pražského zvonaře Karla Bellmanna z roku 1823 byly roku 1917 zabaveny pro válečné účely.

Ferdinand Velc, Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pavěku do počátku XIX století. 1904, str. 358-359)

 

Mariánský reliéf se opakoval i na nástroji, který byl místo Schönfeldova prasklého zvonu odlit 8. 6. 1909 A. Diepoldem na Starém Městě pražském. Místo Andělského pozdravení čteme nápis:

Já zvon Boha chválím, kněžstvo a lid k modlení budím, též mrtvých lituji.

Dole druhý nápis zní:

Přelíti mne dal patron kostela Jindřich Clam Martinic, za duchovní správy Josefa Himmera, faráře na Tuřanech, u A. Diepolda, zvonaře na starém městě Pražském léta Páně 1909.

Tento zvon byl zrekvírován dne 4. 6. 1943 německou správou a sejmut firmou Jan Nedvěd, Zlonice. Vyjednávání o vrácení provedl místní farář Josef Šnajdr, se sběrnou zvonů na ostrově“Štvanici“ v Praze VII. Zvon přivezl autem František Mühlfait, dne 2 července 1945.

 

turany-zvon.jpg

Zvon v tuřanské zvonici

 

Tuřanská zvonice 1.JPG

V letech 2011-2012 byla zvonice renovována.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář