Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1919 část 3

1. 4. 2016

             Rok 1919 část třetí

12.května 1919 dostavila se zvláštní komise vlády na zámek Smečenský a prohlásila tento i se vším co v něm,za majetek země. Tím snad nadobro odzvoněno návratu škůdců národa našeho z řad Clam-Martiniců.

18 května projednán a schválen zákon o rozluce manželství a zrušení bezženství kněží. Při velmi malé oposici schváleny tyto zákony velikou většinou. Fantasie lidu jak si představovala zákon o rozluce byla zklamána, neb není rozluka tak lehce dosažitelná a více omezena přísnými nařízeními, než si nespokojenci  přáli, sňatek manželský uznán za platný jak civilní, tak církevní. Co týká se ženění kněží, prohlásil sám zastánce tohoto zákona děkan Krojher, že nyní má do toho co mluviti Řím a ten že myslí, že se tak hned k něčemu tak liberálnímu neodhodlá, a že účastnou tohoto zákona snad stane se teprv příští generace.

Tak jako loni v květnu povstaly bouře z hladu mezi dělnictvem, které pak různá lůza na účet dělnictva využít hodlala, tak i letos 20.5 demonstrovalo dělnictvo proti vydřiduchům a keťasům, toho použila lůza a jala se rabovati obchody v Praze, Kladně a jiných městech. Když to rozumní lidé viděli, žádali ministerstvo o vojenskou pomoc, která když nastoupila, přidali se k ní důvěrníci dělnictva označeni páskami a tak sami pořádek sjednali. Dav zrobil improvisovanou šibenici, postavil ji na náměstí a k ní vodil naznačené keťasy, kteří tam museli slíbiti, že budou prodávati za ceny mírné. To účinkovalo, ale jako vždy zbraní dvojsečnou. Látky za výklady aspoň prostředně dobré označeny cenou velikou. Když demonstrace počaly, zavřely se krámy a do výkladu daly se látky pochybné jakosti, papírové a kopřivové a označeny cenami malými. Když pak si to někdo koupil, shledal doma, že v tom byl hůře, než kdyby za látku dobrou, byl dal cenu vyšší.Že pak pravda, že se demonstrací a demolování účastnili lidé vrstev nejhorších a v pravém slova smyslu zloději, dokázalo se, že chlap v obchodě vzal boty nebo látky a za rohem hned je prodával. Viděti z toho, že nepotřeboval.

Během května demonstrace utichly a vláda nařídila soupis všech na skladě jsoucích potřeb, by pak najednou pro potřebu byly uvolněny. Pak ustanovila zvlášť složené soudy ku trestání lichvy. Do měst a míst průmyslových dováží se již dosti tuku a vepřového tlustého masa, takže aspoň trochu omastku si mohou lidé zaopatřiti.

Mírová konference dosud jedná a smlouvá se státy poraženými i mezi sebou. Už aby bylo podepsáno!

Jest ticho v Německu i Rusku, jestli to není ticho před bouří. Zato Maˇdaři přepadli naše Slovensko a jednu třetinu jej obsadili. Páchali strašné ukrutnosti a naši tlakem jedné strany, která prohlásila, že se nesmí ani krůpěj krve vylíti, byli nepřipraveni a museli couvati. Tu se teprve rozbřesklo v hlavách pacifistů a počali proti Maďarům šturmovat.

Pořádány schůze a tábory, z nichž na prvním místě byl onen dne 8 června na Řípu. Jedno sto tisíc lidu přísahalo věrnost republice a zkázu bolševikům. Ve všech župách sokolských hlásili  se dobrovolně do služeb vlasti bratři a někteří již 6.6 na Slovensko odjeli. Mezi tím vyzvala dohoda Maďary, aby do 48 hodin Slovensko vyklidili. A v tom také došly našim posily vojska dohodového (cizinecké legie Francouzské) a dle zpráv z 8.6 počali Maďaři couvati. Zpustošili a vykradli mnohé kraje, umučili a pobili dosti obyvatel, doufáme však pevně, že za své hříchy budou brzy pykati a hojně ukradené nahradí.

Co týká se počasí, dodržel květen a do 5.6 zimavý a suchý, od toho dne pak jsou parna a o dešti ani pohádky. Ozimy se drží, ale jaře a traviny podesíchají. Zařazuji na paměť diagram o výrobě uhlí v revíru Kladenském, z něhož vidno, jak podvýživa a částečně také nechuť ku práci zavinila klesnutí těžby a jak tato, ač poměry stravování se hodně zlepšily, pomaloučku stoupá.

těžba uhlí.jpg

V Terezíně byla dne 5.6 těla tří Srbů, kteří arcivévodu Este zastřelili vykopána a slavnostně ve zvláštním hrobě pohřbena. Konečně došlo 15.6 k volbám do obcí, dle nového řádu volebního. Všechny strany zorganizovaly agitační službu až do krajností. Z celkového výsledku vidno, že zvítězili národní socialistá, pak soc. demokraté, pak přišli agrárníci a na to státoprávníci a též několik klerikálů zvlášť na Moravě. V ohledu národnostním dokázáno, že není žádného Deutschböhmen a že všude jsou Češi. V okresu Mosteckém v mnohých obcích, které byly vždy prohlašované za ultra německé,  mají velikou většinu členů zastupitelstva Čechové. Též Litoměřice mají v zastupitelstvu českou menšinu, Terezín pak jen malou menšinu německou. Tím by byly volby ukončeny, vláda dostane se na mnoze do nových rukou, ať tedy šťastných a poctivých.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář