Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1924

5. 4. 2016

                           Rok 1924

Důležitou, ale ožehavou otázkou obecní byla vodní dávka, které by se zúčastnili všichni občané. Již v roce 1921 učiněn návrh, aby vředem k velikému nákladu, který vyžadovati bude oprava motoru ve vodárně a přeměna jeho na nasávavý plyn, byla zavedena vodní dívka a to na každého obyvatele v obci. Návrh nezdál se býti sympatickým, a proto nebyl přijat. Věc odložena.

Okresní správní komise po dvakráte vyzvala zastupitelstvo k zavedení vodní dávky podle poměru spotřeby a hospodářských výhod, ale návrh odložen a ponechán novému obecnímu zastupitelstvu k rozhodnutí.

Tato důležitá otázka pro obec byla dána v nově zvoleném obecním zastupitelstvu na denní pořádek ve schůzi dne 14. ledna 1924. Referentem byl předseda vodní komise občan Václav Pelcman, který o této otázce pojednal a podal návrh na její zavedení. Členové strany komunistické po debatě o otázce této odešli ze schůze, znemožnivši tak další jednání.

V následující schůzi o týden později konané, dána opět tato otázka na denní pořádek a podány příslušné návrhy. Členové strany komunistické podali svůj návrh. Usneseno oba návrhy prozkoumati a do další schůze je připraviti.

Ve schůzi obec. zastup. Dne 30. ledna konané přednesl předseda vodní komise zprávu o návrhu strany komunistické, v němž náklad měl se uhraditi obecní přirážkou a na některých místech, kde je voda zavedena do domů, zříditi vodoměry. Usneseno však, jednati o původním návrhu, kde do detailu vše propracováno a úhrada nalezena. Při rovnosti hlasů 7:7 rozhodl starosta pro tento návrh a tak tento na zavedení vodní dávky přijat 8 proti 7 hlasům.

Účty místní obce Tuřan jakož i spojených obcí byly ve schůzi obec. zastupitelstva dne 7. dubna schváleny, rovněž i předpočet. Tento byl schválen okres.spr. komisí ze dne 2. června. Přirážky na rok 1924 činí 48% k dani činžovní a 131% k daním ostatním.

K výzvě okres. spr. komise ze dne 26. listopadu 1924, v níž se žádá, aby vodní dávka byla vybírána dle nových pravidel ze dne 27. 4. 1922 sb. z.a n-č-143, bylo ve schůzi ob.zastup. dne 18. prosince 1924 projednáno o finančním nákladu na udržování vodovodu a čerpání vody. Náklad ten v r. 1924 činil 8.701,99Kč a připočtením úroků na dluhy 11.201,99Kč. Vysloven jednomyslně souhlas na snížení dávky z místností a zvířectva. Návrh předán vodní komisi a ku předložení jeho v nejbližší schůzi obec.zastup.

Z Ameriky došla žalostná zpráva, že tam dne 3. Února 1924 zemřel bývalý president, dr. Woodrow Wilson, upřímný přítel našeho národa, kterýž horlivě pomáhal pro osvobození naše. Národ náš zachová vždy vděčnou vzpomínku na toho slavného muže.

Počátkem měsíce března připadlo 100 výročí památky narozenin mistra Bedřicha Smetany, našeho velikého hudebního skladatele.

Dne 11 října vzpomenuto bylo v českém národě 500 výročí úmrtí našeho národního vojevůdce a velikého Čecha, Jana Žižky z Trocnova.

Od ledna do 21. března panovaly mírné mrazy. V únoru byly též sněhové vánice. Největší mráz – 13’C byl 24.1 – 10.2.

Duben byl z počátku dosti chladný, až po polovici se oteplilo. Květen byl velmi teplý v druhé polovině – nebyl však tak deštivý jako loňský. Zato červen byl deštivější loňského, napršeloť v něm 80,8mm. Srpen a září byly též deštivé, září velmi teplý. Poslední bouřka dostavila se 3. října se silným deštěm (22,5mm).

Začátek listopadu byl dosti teplý, až od 13. Nastaly mrazíky, největší – 8’C. Též počátek prosince byl mírný, od 10. Začaly mrazíky. V celém roce napršelo 416,3mm.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář