Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1925

5. 4. 2016

                        Rok 1925

Hned po první schůzi obec. zastup. dne 8.ledna konané byl vodní komisí předložen vypracovaný návrh vodní dávky a byl jednomyslně přijat. Usneseno vybírati vodní dávku za rok 1924.

Bude se vybírati:

Z hověz. Dobytka a koní do 1 roku         10Kč

Ze staršího                                              20Kč

Z vepřového dobytka za kus                     5Kč

Z koz                                                          3Kč

Z hus                                                         1Kč

Z místností po                                            9Kč

Řezníci po                                             150Kč

Pekař                                                     300Kč

Hostinští po                                           300Kč

Místní školní rada                                  350Kč

Mlátičky                                                 200Kč

Konsum                                                    50Kč

Ostatní kupci á                                         25Kč

Od trhovců o pouti                                    50Kč

Stavebník zaplatí za 1m2 zastav. plochy    10hal  

Účty spojených obcí Bysně-Tuřan a místní osady Tuřan za r. 1924 byly ve schůzi ob. zastup. dne 13. února konané prohlédnuty a schváleny. Rozpočet spojených obcí a místní osady Tuřan ve schůzi obec. zastup. dne 13. března konané rovněž schválen.

 Obecní radou sdělený rozpočet pro r. 1925 zní:

Pro osadu Tuřany potřeba      23.878,25Kč

Úhrn řádné potřeby                 19.759,25Kč

                                              ------------------------

Schodek řádné potřeby             4.119,-Kč uhradí se 48% přirážkou k dani činžovní (662,97Kč) jež vynese  299Kč a

200% přirážkou k daním ostatním (1.910) -“-     3.820Kč

                                                                         -----------------

Úhrada schodku činí celkem                              4.119Kč

Spojené obce Byseň-Tuřany

Úhrn řádné spotřeby činí               13.752Kč

         -“-      úhrady    činí                    450Kč

                                                     -----------------

Schodek řádného rozpočtu          13.302Kč

Jenž se rozdělí percent. mezi Byseň a Tuřany . Tuřany přispějí částkou 5.578,25Kč, Byseň 7.723,75Kč. Částka na Tuřany připadající zařadí se do rozpočti osady Tuřan, částka na Byseň připadající do rozpočtu tamního.

Na základě jednomyslného usnesení ob. zastup. ze dne 28. dubna splaceno bylo na dluh obce Tuřan 25.000Kč.

Člen ob. zast. občan Bedřich Porazil, odstěhoval se za svým povoláním do Slaného a složil funkci pokladníka. Z příčiny té nastoupil do ob. zast. občan Karel Ševíc a také pověřen funkcí ob.pokladníka ve schůzi ob. zast. ze dne 13. března. 

Ve schůzi ob. zast.dne 28. dubna zvolen do místní školní rady občan Karel Špirit a tři náhradníci: Josef Jirkovský, Čeněk Knobloch a Ant. Šourek.

Od 1. března 1925 nastoupil na Tuřany nový duchovní správce, farář P. Josef Šnajdr, před tím kaplan v Michli. Úřad svůj nastoupil po faráři P. Františku Kopeckém, který počátkem září 1924 přestěhoval se do Štěpánova u Vlašimi.

Dne 12. července 1925 konal se v Tuřanech župní sjezd hasičský, po protektorátem ob. zastup.a dík pěknému počasí se velmi zdařil. Zastoupeny byly sbory celé župy Vrabčíkovi a též ze sousedních.  

Dne 15. listopadu vykonány volby do Národ. shromáždění. Volilo se ve školní budově ve dvou místnostech, v jedné do poslanecké sněmovny, v druhé do senátu.

Všech voličů ve spoj.obcích Byseň-Tuřany bylo:

Pro poslan. sněmovnu          pro senát

Odevzdáno platných hlasů (nejsou data)

Jednotlivé politické strany obdržely mandátů:

Republik.str.            do sněmovny 45    do senátu 23

Komunistická                                 41                     20

Česk.lidová                                    31                     16

Čs.soc.dem.                                  29                      14

Čs.str.social.                                 28                      14

Lidová (Hlinkova)                          23                      12

Čs.nár.demokracie                             13                    7

Čs.živnostenská                                 13                    6

 

Zima počátkem r. 1925 byla velmi mírná – v lednu pouze v 10 dnech byly slabé mrazíky. Únor byl teplý, během dne vůbec teplota neklesla pod nulu. V březnu po 21. nastaly slabé mrazíky, trvající týden, největší dosáhl -6’C. Vůbec rok 1925 byl vlhký, zvlášť letní měsíce červen, červenec a srpen vyznačovaly se velkými srážkami, nejvíce srpen s 118,5 mm vody. Žně následkem toho se hodně protáhly a obilí se musilo z polí takřka krásti. V srpnu bylo 15 dní deštivých, nejdeštivější 11. srpen, v noci přišla bouřka se silným deštěm, do rána trvajícím, který vydal 56 mm. Říjen byl též deštivý, spadlo vody 41,7 mm. Od 25. listopadu nastaly slabé mrazy, jež vystupňovaly se až na -17’C dne 6 a 9 prosince. Před Vánocemi nastala obleva, jež potrvala do konce prosince. Za rok 1925 napršelo 431,2 mm vody. V mnohých krajích českých nastaly po zhoubných deštích srpnových záhubné povodně.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář