Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1927

7. 4. 2016

                          Rok 1927

Mírným, ale deštivým a mlhavým počasím vyznamenal se měsíc leden. Počala se rozmáhati chřipka, zvláště mezi dětmi. V únoru dostavily se mrazíky -9 a 10. Února byl mráz značný. Napadlo něco sněhu, ale brzy sešel.

Obecní zastupitelstvo sešlo se k řádné schůzi dne 7. Února, v níž předložené účty proakumulovalo a schválilo.

Příjem spojených obcí činil:                  1.580     Kč

Vydání                                                  2.572,91Kč

Příjem osady Tuřan činil:                   61.892,87 Kč

Vydání:                                              42.071,92 Kč

Do okresní hosp. záložny vloženo na běžný účet 20.000 Kč.

Pivní dávka pronajata obč. Lad. Urbánkovi za ročních 1.410 Kč.

Dne 27. Května vykonalo Národní shromáždění volbu presidenta republiky. Zvolen byl opětně presidentem rep. Tomáš G. Masaryk. Strana nár. demokratická vyznamenala se odevzdáním prázdných lístků. Komunističtí poslanci volili svého příslušníka. Vzdor tomu zvolen Masaryk hned v první volbě.

Některé kraje naší republiky postiženy v létě katastrofálními povodněmi. Tak severní Čechy, zejména Podmokelsko a Ústecko postiženy průtrží mračen, jež nadělala obrovských škod. Ještě hůře řádila průtrž v sousedním Sasku.

Žně v r. 1927 díky krásné pohodě déle trvající, byly velmi pěkné. Obilí slušně sypalo, slámy ale mnoho není. Ovoce, zejména hrušky a jablka se vydařily, zato švestek nebylo, místy jen paběrky. Ořechů je místy mnoho. 1 kg švestek prodával se na trzích až za 5 Kč.

V tomto roce vyprší lhůta vyměřená zákony obec. zastupitelstvům. Ku dni 16. Října vypsány nové volby. Kéž toto nově zvolené zastupitelstvo pracuje též ku blahu, dobru a prospěchu obce. Ukončuje zapisování do této obecní kroniky, přeji obci, by rosltla a vzkvétala ku zdaru naší Československé republiky.

V Kladně dne 27. září 1927                              Jan Ezr

                                                       Zapisovatel, říd. uč. ve v.

 

Podepsaný, pověřen byv usnesením obecního zastupitelstva v Bysni-Tuřanech ze dne 12. Prosince 1927 funkcí kronikáře obce Bysně-Tuřan, rád přijímá tento úkol s přáním, aby budoucí pokolení našla v zápisech kroniky hojně poučení, snad i výstrah v příštích dobách.

V Tuřanech dne 12. prosince 1927               Matěj Polach

                                                              Zapisovatel, říd. učitel

 

Počátkem prosince ohlásila se zima a mrazy vyvrcholily před Vánočními svátky, kdy teploměr klesl až na – 26’C. O svátcích se oteplilo, po nich opět nastaly mírné mrazy.

V obecních volbách konaných 16. Října 1927 byli zvoleni tito členové obecního zastupitelstva:

Za stranu republikánskou:       Čeněk Knobloch, Antonín                          

                                                Šourek, Josef Knobloch,

                                                Josef Mrázek, Matěj Polach

                                                a Frant. Petržíla.

Za stranu soc. demokratickou:        Josef Jirkovský a

                                                        Ant. Hofman.

Za stranu komunistickou:                Antonín Ešler, Josef Kalík,

                                                        Josef Eger, Alois Sirotek,

                                                        Václav Krym, Jos. Klátil a

                                                         Emanuel Novotný.

Při volbě starosty a obecní rady dne 2. Listopadu 1927 za přítomnosti zástupce dohlédacího úřadu p. Josefa Ramajzla, vrchního rady politické správy v Slaném byli zvoleni:

Starostou   p. Antonín Ešler, obuvník v Tuřanech č. p. 10 

Náměstkem:  Josef Jirkovský stavbyvedoucí Tuřany č. p. 84

Radními:       Čeněk Knobloch rolník v Tuřanech č. p.1

                     Antonín Šourek rolník v Tuřanech č. p. 4

                    Alois Sirotek tov. dělník v Bysni č. p. 12 

Ve schůzi obecního zastupitelstva 12.12.1927 obce Byseň Tuřany byl schválen rozpočet obecní na rok 1928. Jeví se takto:

Obec Byseň – Tuřany:

Řádná potřeba činí:                      32.455,64 Kč

Úhrada                                          12.985,55 Kč

                                                  --------------------------

Schodek                                      19.470,09 Kč

 

 

Který uhradí osada Byseň obnosem   6.917,13 Kč

                               Tuřany                12.553,31 Kč

                                                         --------------------

Celkem:                                             19.470,44 Kč

 

Rozpočet osady Tuřan:

Řádná potřeba činí:                           20.486,09 Kč

Úhrada                                                    170      Kč

                                                          -----------------------

Schodek:                                            20.316,09 Kč

Který uhradí se

200% přirážkou k dani činžovní           1.859,90 Kč

465%                 k daním ostatním       18.456,17 Kč

 Celkem:                                               20.316,07 Kč

 

V r. 1927 staraly se místní spolky, obecní veřejná knihovna hojnou měrou přednáškami, divadly, slavnostmi o zvýšení kulturní úrovně občanstva a četnými zábavami přispěly k jeho ušlechtilému pobavení.

Pan Šourek vystavěl stodolu (9 x 15,5 m) na pozemku při cestě do Studeněvsi.

Školní rok 1927/28

Počet tříd: 4, počet žáků: 165, chodili do měst. Školy 24, gymn. 3, jinam: 2

Učitelstvo:

Matěj Polach def.říd.učitel, Jana Vaňková výp. uč, Jarmila Věchtová zat. uč., Antonín Ibl def. uč., – zdravotní dovolená do 31. 12.  27, Jana Maierová výp. uč.  Od 1. 10.1927 – 30. 6. 1928

Opravy a zařízení:

Jáma na popel, pařeniště zděné, odpad. kanál od vodní nádržky v zahradě, kamna „Premier“ do II. třídy, Martínkova tabule do II. třídy, nová podlaha do I. třídy.

                     

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář