Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1931

11. 4. 2016

                           Rok 1931

Zima byla mírná, jaro pěkné, zvláště měsíce květena červen. V červenci bylo hojně srážek, bouřek a lijavců.

Žně nastaly již v polovici července. Obilí bylo pěkné, až na žito. Ceny obilí počátkem měsíce září dle bursy:

Za 1 q pšenice 120 – 140 Kč, ječmene 119 – 140 Kč, žita 146 -149 Kč, ovsa 118 – 120 Kč.

Úroda třešní a zeleniny nadprůměrná, zimního ovoce dobrá, hrušek velmi dobrá. Cena ovoce velmi nízká. Pěkná jablka byla za 1 Kč, vývozní hrušky rovněž za 1 Kč za 1 kg.

Sklizeň cukrovky byla velice pěkná, takže sta metrických centů zkonsumováno doma. Cena za 1q činila asi 11 Kč.

Krise hospodářská, která se již v minulém roce šířila, stupňuje se. Počet nezaměstnaných činil koncem roku 1931 na 400 tisíc. Na zmírnění bídy nezaměstnaným vydávají se poukázky na poživatiny ( chléb, mouka,cukr, mléko a. j.) ze státní vyživovací akce. Nedostatek peněz jeví se nejen u jednotlivců, ale i u obcí, okresů a státu. Ve Francii uzavřena státní půjčka ve výši 1 miliardy Kč.

Krise zasahuje i průmysl cukrovarnický. Ceny cukru vývozního klesají, odbyt je velmi malý. Usneseno, že cukrovar ve Studeněvsi vaří letos naposled, příštím rokem bude zrušen a stroje přemístěny do cukrovaru v Oužicích. Tím zase ubude práce a výdělek značnému počtu dělníků z Tuřan a z Bysně.

Obecní rozpočet pol. Obce Bysně na rok 1931 jeví se takto:

Řádná potřeba činí:                          26.508,-Kč

Úhrada                                             10.753,60

Schodek řád.rozpočtu                           15.754,40 Kč

Bude uhrazen 200% přirážkou ke všem daním, jež vynese u:

Daně činžovní                                         3.133,60 Kč

Pozemkové                                             8.475,40

Dom.třídní, rent. A z vyš. Služ.               3.188,-

Výdělkové                                                   958,88

Celkem:                                                15.755,88 Kč

Dne 13 prosince 1931 usneslo se obecní zastupitelstvo pol.obce Bysně, že postaví spojivací silnici od státní silnice u hostince p. Ant. Železníka osadou Tuřany až na hranice obce Libovice. Tím dána bude práce mnohým nezaměstnaným. Všeobecně uznáváno, že silnice je nutně potřebná. Silnice bude měřiti 615 m. Obec Libovice současně postaví zbývající část silnice v délce 262 m. Kámen, písek a veškeren materiál opatří si obec ve své režii. Stavba bude zadána ofertní cestou. Silniční štět bude z opuky, rigoly z čediče. Obec požádá ministerstvo soc. péče o příspěvek na nezaměstnané. Výpůjčka se učiní u Okresní hospodářské záložny v Slaném.

Školství 1931/32

Tříd: 4+1 zat. pobočka u III. tř., žactva: 192, měst.šk. 56, gymn. 5, jinam 2.

Učitelstvo: Matěj Polach def. říd. učitel, Karla Egerová, def. uč. od 4.9.1931 do 31.8.1932, kdy ust. do Slaného, Aloisie Fialová def.uč., Rudolf Pergl def.učitel – vrátil se 1.9.1931 z Jedomělic do Tuřan, Jarmila Sedloňová – Kopecká def. uč. od 1.9.1931, Bohumil Hanzlík def. učitel od 1.7.1932

Opravy a zařízení:

Oprava omítky v průčelí školní budovy, žlaby natřeny a vyčištěny, průjezd vydlážděn čedičem, kabinet rozšířen o sousední pokojík.

Z popudu učitelského sboru byla uspořádána „polévková akce“ pro školní dítky nezaměstnaných a chudých rodičů v zimnívh měsících šk. R. 1931/32. Bylo vydáno 2.865 polévek a to 3x týdně po 70-80 porcích.

Na ten účel věnovala:

Místní šk.rada                                     500,-Kč

Učitelský sbor                                    120,-Kč

Sbírkou v přiškol. osadách                 812,60 Kč

Celkem:                                            1.432,60 Kč

Po skončených pracích v cukrovaru ve Studeněvsi, kde se letos vařilo naposled, byla lanová dráha na váhu do Bysně zbourána a dřevěné součástky (nosiče) ve veřejné dražbě prodány.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář