Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1932

11. 4. 2016

                       Rok 1932

Zima byla mírná, sněhu málo, mrazy mírné. Nejnižší teplota byla -17’C. Jaro bylo hezké, zvláště měsíc duben. Málo srážek způsobilo, že jařiny špatně vycházely, a že ve studnách je málo vody. Přes 5 neděl nepršelo. Srážky se dostavily teprve mezi 28 – 31 květnem, kdy spadlo 78 mm vody a pak zase 3 neděle nepršelo, až 22 června, kdy činily srážky 68 mm. V srpnu řádila po 14 dní tropická vedra. Suché počasí způsobilo, že se velice rozmnožily housenky, bylo málo pícnin a krátké obilí. Zdálo se, že všechno na polích uschne, avšak deště 31 května a 22 června zachránily jak obilí, tak řepu a okopaniny. Obilí bylo dost, zvláště pšenice, rovněž výnos cukrovky byl uspokojivý. Letního ovoce a třešní bylo dosti, zimního ovoce bylo méně.

Ceny obilí: za 1q pšenice 130 – 135 Kč, žita 85 – 100 Kč, ječmene 75 -85 Kč, ovsa 80 -90 Kč.

Očekávání, že hospodářská krise poleví, se neuskutečnilo, spíše krise ještě stoupla. Postihla všechny stavy a všechny složky lidského podnikání po všem světě, i u nás. Rovněž krise mravní se šíří a nezaměstnanost a nedostatek peněz dává jí dobrou potravu. Mnozí lidé, zvláště mladí, odvykají práci, šíří se žebrota, množí se krádeže, podvody a jiné nectnosti. Lidé, kteří si po válce zvykli žíti nad poměry, nedovedli šetřiti tenkráte, nechtějí se uskrovniti ani v nynějších těžkých dobách. Provalují se nepěkné věci i u poslanců a lidí vysoce postavených. Smysl pro poctivost a čest hodně poklesl.

V únoru 1932 konaly se osadní volby v Bysni, při nichž obdrželi

Republikáni    28 hlasů a 4 mandáty

Komunisté      36 hlasů a 5 mandátů

Celkem:          64 hlasů a 9 mandátů

Při volbě osadního starosty byl opět zvolen Alois Sirotek (kom).

Dne 8 května 1932 konaly se obecní volby v politické obci Bysni. (Byseň a Tuřany).

Voličů bylo 412, volilo 392. Platných hlasů 386, neplatných 6 hlasů.

Obdržely kandidátky:

Soc. demokrat.         76 hlasů       a  3 mandáty

Občanská                144                    6

Komunist.                166                    6

Celkem:                    386 hlasů a      15 mandátů

Volební číslo bylo 25.

Jelikož byly podány námitky proti volbám, oddálena byla volba starosty a obecní rady až do 25 října 1932, kdy zvoleni:

Starostou:  p. Josef Jirkovský, stavbyvedoucí ( soc.dem.)

Náměstkem: p. Ant. Šourek, rolník ( obč.)

Radními: pp. Jos. Zaňák, Ant. Ešler a Václav Baroch.

Nový starosta p. Josef Jirkovský převzal úřad dne 6 listopadu 1932.

Dne 8 listopadu 1932 byl zvolen obecním pokladníkem p. Václav Bauer, jemuž dosavadní pokladník p. Matěj Polach předal 13 listopadu 1932 pokladní knihy, vkladní knížky, cenné papíry a pokladní hotovost.

Se stavbou silnice započato dne 17 října 1932. Oferty na stavbu silnice došly tři:

Jaroslav Pospíšil, zednický mistr v Slaném, za obnos 44.683,57 Kč

Josef Zvára, stavitel ve Smečně, za obnos 42.310,80 Kč

Jan Nedvěd, zednický mistr ve Zlonicích, za obnos 19.108 Kč

Silnice zadána p. Nedvědovi, který se uvolil dáti z obnosu 19.108 Kč 2% na nezaměstnané. Půjčka na silnici u Okresní hospodářské záložny v Slaném snížena na 60.000 Kč.

pp. Josef Černý a Václav Fůra z Hvězdy dodají opukový kámen na štět, za 1 m2 opuky vyrovnaný ve štětu á 1,50 Kč, merglový zásyp bude od p. Mansfelda z Libovice, písek dodá p. J. Beránek z Tuřan, 1m1 á 7 Kč.

Dovoz opuky zadán p. V. Hrbkovi za 9 Kč od dovozu 1 m3 opuky. Týž věnuje z celého obnosu 3% na nezaměstnané. Dovoz čediče na rigoly a štěrku zadán p. Boh. Hodrovi ze Slaného a to za 1 m3 štěrku s dovozem za 63 Kč, 1 m3 čed. dlaž. kamene za 50 Kč.

Při stavbě silnice budou pracovati místní nezaměstnaní. Ministerstvo sociální péče povolilo subvenci na silnici a to 8 Kč denní příplatek na dělníka, až do celkového obnosu 19.000 Kč, bude-li silnice hotova do konce listopadu 1932. Na žádost obce byla tato lhůta prodloužena o 1 měsíc.

Protože v počáteční době stavby byl v práci jen menší počet nezaměstnaných, byl poskytnut min. sociál. Péče celková obnos jen 12.000Kč. Tím obec přišla o 7.000 Kč.

Jelikož dodavatelé štětu pp. Černý a Fůra nemohli všechen kámen na štětování silnice dodati, dodal chybějících 140 m3 štětové opuky p. Boh. Růžička z Hvězdy za obnos 10 Kč za 1 m3 opuky. Dovoz obstaral p. Josef Pokorný, autodopravce ze Slaného za 8 Kč za 1 m3. Silnice byla uválcována v květnu v r. 1933 okresem, přičemž obec dodala palivo a vodu.

Celkem stála silnice…………………..Kč

Mlhavý a sychravý podzim v r. 1932 byl vhodný pro šíření nakažlivých nemocí mezi dětmi. Řádil záškrt, chřipka a obrna. Zemřeli žáci: Stanislav Klátil a Marta Kleinová.

Dne 15 listopadu 1932 zemřel p. Josef Vančata, učitel ve výsl., který 28 let působil na obecné škole v Tuřanech, od r. 1891 do 1918. Dožil se stáří skoro 84 let. Také nejstarší člověk z Tuřan zemřel 10 prosince 1932. Byl to pensista od dráhy p. Jan Jindra. Dožil se skoro 96 let.

Jako v minulém roce, byla učitelským sborem uspořádána „polévková akce“ pro dítky nezaměstnaných a chudých rodičů v zimních měsících šk. r. 1932/33. Bylo vydáno 2.378 polévek a to 3x týdně po 100 porcích.

Na ten účel věnovali:

Učitelský sbor obecné školy                           60 Kč

Sbírkou v přiškol. osadách                             834

Výtěžek z dětského divadla                           295

Celkem:                                                       1.189 Kč

Dne…. 1932 pozdě večer vypukl požár v obecním domku v Tuřanech čp. 84. Vyhořel přístavek domku. Požár byl brzy místními hasiči zdolán.

V r. 1932 vystavěl si v Tuřanech stodolu p. Josef Beránek na pozemku vedle cesty do Studeněvsi, proti domku čp. 92. Stodola měří 9 m x 12 m.

Školní rok 1932/33

Tříd 4 +1 zatím. U III. tř., žactva 186, měst. Škol. 70, gymn. 2.

Učitelstvo: Matěj Polach, Aloisie Fialová, Bohumil Hanzlík, Rudolf Pergl, Jarmila Sedloňová zdrav. Dovolená od 1. 5.1933 do 31.8.1933, Jiřina Černušáková od 1.5.1933 do 30.6.1933.

Opravy a zařízení: Opravena pokrývačem střecha na hlavní budově a budovách vedlejších, nové hroty na hromosvody.

V červnu zahynul vynikající průmyslník československý a světový, Tomáš Baťa, zakladatel závodů ve Zlíně. Zabil se při havárii svého letadla na letišti v Otrokovicích u Zlína. Před tím vykonal letadlem obchodní cestu přes Itálii, Tripolis, Egypt, Jerusalem, Damašek, Basru, Karáčí, Bombaj, Kalkatu, Singapur do Batávie na Jávě a tímtéž směrem se vrátil do vlasti.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář