Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1937

16. 4. 2016

            Rok 1937

V tomto roce byl nadprůměrný počet srážek, které měly velký vliv na sklizeň pícnin, bramborů a řepy, jíž se urodilo i 150 q na korci. Üroda řepy jen v málo případech byla pod 100 q na 1 korci. Mnoho řepy nadkontingentní bylo zakrechtováno a zkrmeno dobytkem. Zimní počasí bylo dosti mírné, mrazy až – 18’C, sněhu málo. Ozimy dobře přezimovaly, sýpka následkem příliš deštivého počasí byla průměrná. Ovoce nebylo téměř žádné, zelenina byla zničena housenkami běláska zelného. Velká záplava myší ohrozila ozimy a okopaniny.

Zaměstnanost se hodně zlepšila a je v průmyslu nadprůměrná. Továrny, hlavně zbrojařské, pracují naplno, neboť všecky evropské státy horečně zbrojí. Též stavba kulometných krytů mezi Tuřany, Slaným a Studeněvsí poskytla zaměstnání mnohým dělníkům. Krytů stavěno na sta a někteří dělníci jezdili do práce ze zdejší obce ke Smečnu, k Berounu i k řece Ohři. V hospodářství jeví se nedostatek čeledi a zemědělského dělnictva, ač je ještě dosti nezaměstnaných. Příčinou toho jsou poměrně nižší platy při zemědělství, které způsobila hospodářská krise, stísněné poměry hospodářů a přiostření politických poměrů evropských, zvláště přiostření poměrů mezi Československem a Německou říší.

Jako v jiných obcích,  byla i u nás zřízena civilní protiletecká obrana (CPO). Ta má na starosti poučení obyvatelstva v případě nepřátelských leteckých útoků. Za tou příčinou jsou konány četné signalizované útoky letadel naší armády na obce denní i noční, kdy hlavně zatemňování bytů a ulic a provoz po silnicích přichází v úvahu. Velitelem CPO jmenován okresním úřadem v Slaném učitel p. Karel Průša. Zřízeny odbory: bezpečnostní, poplachový, požární, asanační a samaritánský, stanoveny domovní a polní hlídky v Tuřanech i v Bysni. Zhotoveny plány obou osad a členové obdrželi legitimace CPO. Všichni občané mají dost práce a mnohdy vypadá obec za tmavé noci při poplachu jako by ani nebyla na povrchu zemském. Jen hlídky bdí.

Péčí místní osvětové komise za vedení předsedy uč. P. Karla Průši a vládního komisaře obce Bysně p. Jana Chlumeckého postaven byl na návsi před školní zahradou pomník padlým vojínům ve světové válce  z Tuřany a z Bysně. Celkový náklad na pomník činil ……….Kč. Pomník byl odhalen v neděli 26 června 1937 za účasti spolků místních a z okolních obcí, školní mládeže a četného občanstva. Slavnostní řeč pronesl p. František Peterka, říd. učitel ze Sibiřiny, který v době světové války učil na Tuřanech.

Ježto většina členů obecního zastupitelstva resignovala na své funkce v obecním zastupitelstvu, protože nemohly býti odhlasovány nutné obecní dávky, aby obecní rozpočet byl uveden do rovnováhy, jmenoval okresní úřad v Slaném člena obecního zastupitelstva p. Jana Chlumeckého vládním komisařem pro obec Byseň.

Dne 26 května 1937 odešel na věčnost Dr. Karel Kramář, vynikající český politik a první předseda vlády Československé republiky.

Již v srpnu oznamovaly noviny, že stařičký první president Československé republiky T. G. Masaryk vážně churaví. 14 září 1937 hlásil umíráček z lánského kostela, že dotlouklo šlechetné srdce tohoto 87 letého starce, jehož duch, životní práce, láska k lidu, k pravdě a k národu bude žíti v srdci nás všech. Mrtvola jeho byla převezena z lánského zámku do Pražského hradu, kam se jí přišlo pokloniti statisíce lidu z celé republiky. 21 září 1937 konán smutný pohřeb ostatků pres. Osvoboditele na tichý lánský hřbitov, kde uložen zvěčnělý vedle své ženy. Pohřbu se zúčastnilo na 200.000 lidu a silnice od nádraží do Lán ke hřbitovu byla lemována ohromnými zástupy lidu všeho stavu a věku. Pohřeb vskutku královský. Za rakví nesenou na marách lánskými občany kráčeli příbuzní, přes. republiky s chotí, vláda, generalita, zástupci sněmoven, cizí vyslanci a jiní vznešení hosté. Rovněž z Tuřan a z Bysně desítky lidu zúčastnilo se pohřbu, aby vzdalo poslední poctu velikému člověku, učenci a vůdci národa.

Místní osvětová komise uspořádala 19 září 1937 na sále v hostinci p. Al. Železníka v Tuřanech tryznu za + presidenta T. G.Masaryka. Tryzny zúčastnilo se četné občanstvo a dítky z tuřanské školy.

21 prosince 1937 vykonala slib nově zvolená místní školní rada v Tuřanech.

Členové: Josef Knobloch, rolník z Bysně, Josef Leška, krejčí z Tuřan, Josef Hrubý, zahradník z Libovice, Rudolf Červený, tov.kovář ze Studeněvsi, zástupci občanstva.

Matěj Polach, říd. učitel v Tuřanech, Karel Půša, učitel v Tuřanech, zástupci školy.

Václav Vejražka, rolník v Tuřanech, Josef Zajíček, mlynářský v Tuřanech, náhradníci.

Předsedou zvolen p. Josef Knobloch, místopředsedou p. Matěj Polach.

V r. 1937 byly postaveny v Tuřanech dva domy, čp. 117 a čp. 118 p. Václava Barocha a p. Václava Šimáně, na pravé straně státní silnice směrem ku Hvězdě.

Školství v r. 1937/38

Počet tříd 4, žactva 145, měšť. šk. 61, gymn. 2

Učitelstvo: I. tř. Josef Zahrádka, II.tř. Kateřina Pihýrová, Matěj Polach, III. a IV. Tř. Karel Průša, Marie Průšová uč. dom. nauk.

Opravy a zařízení:

Vymalována III. třída a záchodová předsíň. Vybíleny záchody a chodba ve dvoře. Přetřen fermežový nátěr ve školní budově. Opravena pokrývačem střecha na hlavní budově a budovách vedlejších.

Uč. Bedřich Šimůnek stal se def. uč. Na obecné škole ve Studenci u Třebíče na Moravě, od 1 září 1937.

V roce 1937 zemřeli na Tuřanech a v Bysni tito občané.

Antonie Suchopárková, vdova- dělnice, nar. 1873(64),Tuřany čp. 55

Antonín Knobloch, rolník-výměnkář-vdovec, nar. 1866(71), Tuřany čp. 3

Anna Řachová, dělnice-vdaná, nar. 1863(74), Byseň čp. 11

Emílie Bochníčková, manž. tov. kováře, nar. 1892(45), Tuřany čp.  107

Antonín Šourek, rolník-ženatý,nar. 1878(59), Tuřany čp. 4

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář