Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rok 1952

25. 4. 2016

                       Rok 1952

Rok byl čtvrtým rokem první Československé „Gottwaldovi pětiletky“. Nástup do nového roku byl třídním bojem za vybudování socialismu v naší vlasti, s heslem soudruha Gottwalda „ Vpřed k socialismu“!.

Nový rok 1952 začal, jak se lidově říká „na blátě“- Teplota v lednu se pohybovala mezi 1 až 5 ‚C, což se udrželo až do poloviny února. Jedině kolem 17 ledna zaznamenána byla teplota -14’C. Sníh napadl až 21 ledna a udržel se do konce února. Začátkem března při mlhavém počasí sníh roztál. 29 března napadl sníh znovu, ale brzo se rozpustil. Duben byl deštivý a 16. 4. byla první jarní bouřka bez deště. O 1 máji byla teplota 20 ‚C. Květen byl teplý s častými dešti a větrem. V červnu klidné a teplé počasí bez dešťů, teplota až 22 ‚C, zapršelo až 26 července. Teplé pěkné počasí trvalo až přes celý srpen, kdy byla naměřena teplota ve výši 37’C. Časté bouřky. V měsíci září často pršelo. Říjen byl mlhavý s častými přeháňkami, kteréžto počasí potrvalo téměř přes celý listopad. Až v měsíci prosinci nastalo citelné ochlazení a teplota klesla na 8 až 10 stupňů pod nulu. Sníh téměř žádný.

Jednotné zemědělské družstvo v Bysni, které již bylo ve třetím typu hospodaření a mělo převzatý velkostatek od bývalé statkářky p. Kšandové, hospodařilo na 270 ha orné a 295 ha zemědělské půdy.

Předsedou JZD byl s.Ešler Antonín. Členská základna družstva byla nízká. Družstvo nestačilo zvládnout všechny práce včas a proto se také rozhodlo vrátit zemědělcům:

Václavu Hamouzovi, Byseň 14.96 ha, Čeňku Knoblochovi Tuřany čp. 1 6.81 ha, Šípalovi Josefu Tuřany 89-2.92 ha, Aloisu Knoblochovi Tuřany čp. 3 – 1.43 ha, Švindlovi Boh. Tuřany čp. 74 – 1.98 ha, Miroslavu Kačerovskému Byseň čp. 3 – 9.25 ha, Mansfeldu Jaroslavovi Byseň čp. 19 – 6 ha, Václavu Vejražkovi Tuřany čp. 100 – 4.72 ha, Karlu Bayerovi Tuřany čp. 109 – 6.34 ha, Fričovi Ant. Tuřany čp. 18 – 3ha, Bohumilu Pospíšilovi Tuřany čp. 22 – 4.32 ha, Václavu Orltovi Tuřany čp. 38 – 3.23ha, Josefu Šulcovi čp. 42 – 0,89ha, Václavu Podpěrovi Byseň čp. 2 - 0.33ha. Celkem bylo zemědělcům vráceno 66.17 ha orné půdy, kterou uvedení zemědělci odřekli přijmout a přes všechno přesvědčování tuto půdu nepřijali, takže JZD Byseň muselo na ní ještě v roce 1952 hospodařiti.

Toto vše byly těžké boje, které nelze perem vypsati a tak r. 1952 byl rokem největšího vypětí, roztrpčení a zlé vůle mezi zemědělci, MNV a JZD.

Soukromých zemědělců bylo v roce 1952 ještě 21, kteří obhospodařovali nad 1 ha.

Byli to: Bayer Karel Tuřany čp. 100 – 6.34 ha, Hamouz Václav Byseň čp.10-19.28 ha, Knobloch Čeněk Tuřany čp. 1 – 18.11ha, Šípal Josef Tuřany čp. 89 – 16.87ha, Knobloch Alois Tuřany čp. 3 – 11.05ha, Landeska Václav Tuřany čp. 74 – 10.86ha, Kačerovský Miroslav Byseň čp.3-10.56ha, Mansfeld Jaroslav, Byseň čp. 19 – 8.90 ha, Vejražka Václav Tuřany čp.100 – 8.36 ha, Frič Antonín Tuřany čp.18 – 6.12ha, Pospíšil Bohumil Tuřany čp.22 – 5.28 ha, Orlt Václav Tuřany čp.38 – 4.49 ha, Šulc Josef Tuřany čp.42-4.47 ha, Podpěra Václav Byseň čp. 20 – 3.02ha, Somol Alois Byseň čp. 8 – 5ha, Šmauz Jaroslav Tuřany čp.64 – 4.36 ha, Záluský Jaroslav Tuřany – 6.50ha, Vosyka Josef Tuřany čp. 10 – 2.94ha.

Celkem hospodařili soukromí zemědělci na 143.60 ha orné půdy, nepočítaje v to: Šípala Karla, Kocála Václava a Karla Suchopárka, kteří celkem ornou půdu neměli, pouze zahrady.

Stavy hospodářského zvířectva ku dni 31. 12.1952

JZD skotu 121 z toho 69 krav. Vepřového dobytka 291 kusů, z toho 26 prasnic.

Soukromí zemědělci: skotu 120 kusů z toho 64 krav, vepřového dobytka 133 kusů z toho 21 prasnic.

Do stavu JZD jsou počítáni i záhumenkám a do stavu soukromých zemědělců jsou počítáni i bezzemci.

Předpis dodávek: JZD mléka 42.500 litrů, vajec 20.000 kusů, maso hovězí 9.700 kg, maso vepřové 9.520 kg.

Předpis dodávek soukr. Zemědělců: mléka 98.276 litrů, vajec 20.000 kusů, masa hovězího 12.600 kg, masa vepřového 10.200 kg.

JZD splnilo své dodávky na 113%, soukromníci na 86%.

V roce 1952 bylo v Bysni vybudováno státní traktorovou stanicí v usedlosti rolníka Knoblocha Josefa traktorové středisko.

Místní národní výbor byl v roce 1952 ONV Slaný reorganizován. Z funkcí členů MNV byli odvoláni dle § 27 vládního nařízení 14-1950 – Sirotek Čeněk, tajemník MNV a byl krajským národním výborem dne 1 března 1952 přeložen za tajemníka MNV do Pozdně. Dále pak byli z funkcí odvoláni ss. Urbánková Kamila, Tyšerová A., Šmauz František, Šimáně Václav, Suchý Alois, Novák Josef a Čepeláková Miluše.

Ve smyslu tohoto nařízení do funkcí členů MNV povoláni byli: s. Antonín Řach, Josef Binko, Jarmila Svobodová, František Kindl, Josef Ondráček, Anna Nováková a Antonín Frič.

Předsedou MNV v Tuřanech jmenován byl s. Vladimír Šubrt a za tajemníka MNV byl krajským národním výborem jmenován s. Karel Vaněk ze Slaného, s platností od 1 ledna 1952. Od 1 prosince 1952 nastoupila jako matrikářka Bohunka Špiritová.

Agendu vydávání šatenek a potravinových lístků vedl s. Šmíd Miloslav.

Rozpočet na rok 1952 byl: Výdaje 199.500 Kč a příjmy 80.000 Kč – Schodek byl kryt státním příspěvkem.

Místní národní výbor měl v roce 1952 velmi těžkou práci i posici a je i možno říci, že rok 1952 – 53 byly léty nejhoršími. Obec byla rozvířena vyostřeným bojem o socialisaci vesnice. Zemědělci se stavěli proti JZD a akční výbor národní fronty měl tudíž mnoho starostí a práce. Předsedou AVNF byl tehdy s. Jaroslav Grund.

Někteří zemědělci pracovali mimo zemědělství a tak MNV nemohl je přiměti, aby pracovali na svých pozemcích, takže se musel MNV obrátit přímo na kancelář tehdejšího presidenta republiky Antonína Zápotockého, aby jeho kancelář zakročila. To se stalo dne 1. 10. 1952 a také to pomohlo.

Národní škola v Tuřanech měla v roce 1952  3 třídy. V prvé třídě bylo 17 dětí, ve druhé 43 dětí a ve třetí třídě40dětí. Celkem bylo v Tuřanské škole: z Tuřan, Bysně, Libovice, ze Studeněvse 100 dětí. Učitelé: Alois Suchý ředitel, učitelka Alena Zahradníková z Řisut a učitelka Běla Bezděchová ze Slaného.

Je i nutno zaznamenati, že v roce 1952 byla v Tuřanech zahájena činnost mateřské školy, kterou navštěvovalo zpočátku 8-10 dětí, ale později dětí ubývalo, až došlo k jejímu uzavření. Učitelkou mateřské školy byla Růžena Doležalová.

V té době byly v tuřanech a Bysni 3 živnosti hostinské, 1 holič, 1 kovář, a 1 sedlář, který byl později převzat do JZD Byseň.

Politická organisace byla v místě jedna a to místní or. KSČ, jejíž předsedou byl s. Antonín Bečvář. Organisace měla 140 členů.

V roce 1952 vypukl požár stohu zemědělce Josefa Šípala, vznik požáru však zjištěn nebyl.

V témž roce přemístěna pošta z budovy Kindlové Augusty čp. 85 do budovy čp. 84 (MNV).

Rovněž v roce 1952 zapojeno bylo do Tuřanského kostela elektrické světlo, které bylo v Tuřanech zavedeno v roce 1950.

V roce 1952 zemřeli:

4. 5. 1952 Josefa Moravcová rozená Janová, pohřbena v Tuřanech.

21. 5. 1952 zemřel po krátké nemoci Václav Baroch, důlní, pohřben v Tuřanech.

11. 7. 1952 zemřela Františka Pospíšilová rozená Sajnerová, pohřbena v Tuřanech.

21. 7.1 952 zemřel Karel Grund, důchodce, pohřben v Tuřanech.

16. 7. 1952 zemřel Josef Knobloch z Bysně, pohřben v Tuřanech.

15 .8.1952 zemřel Josef Milukec, kovář z Bysně, pohřben v Tuřanech.

24. 9. 1952 zemřel Josef Jirkovský, pohřben v Tuřanech.

25. 10. 1952 zemřela Anna Hajmanová roz. Erlichová, pohřbena v Tuřanech.

Čest budiž jejich památce!

Opis: Bohuš Svoboda               Čeněk Sirotek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář