Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjezd rodáků 27.6.1948

22. 4. 2016

Sjezd rodáků Tuřanských.

Ku příležitosti slavnostního odhalení pomníku padlých a umučených místních občanů, byla uspořádána v neděli 27. 6. 1948 dopoledne „slavnostní valná hromada „ místních rodáků a spoluobčanů místní obce Bysně – Tuřany, podepsaných na paměť v této knize.

Slavnostní valnou hromadu zahájil předseda i předseda M. N. V. Čeněk Sirotek následujícím projevem:

Vážení občané rodáci, vážení přátelé a příznivci obce!

Pokládám si za velkou čest, že mohu Vás dnes všechny přivítati v naší obci, která je i Vaší rodnou obcí. Dnešní naše slavnostní valná hromada byla svolána k tomu účelu, abychom se po dlouhém čase zase sešli v užším kruhu a svými pobesedovali. Vítám vás proto všechny co nejsrdečněji a nežli přikročíme k jednání valné hromady samotné, prosím, by jste se mnou postáním uctili věčnou památku zemřelých místních občanů a těch, kteří položili své životy za nás, bychom my mohli šťastně žíti.

Těmto mučedníkům umístila zdejší obec pamětní desku na pomník padlých hrdinů první světové války.

K odhalení této pamětní desky dojde dnes odpoledne a bude připomínkou všem občanům obce, k věčnému vzpomínání.

Velká část nyní již zemřelých místních občanů a rodáků, avšak i takových, kteří tu dnes s námi oslavují tento památný den, museli by doznat, jaká se stala změna v poslední době v naší vesnici.

Není to ještě dávno, kdy naše vesnička tonula v době parna v mracích prachu, a v době dešťů v moři bláta. Mnozí z nás mají v živé paměti ještě svízele, které nám zde působila otázka zásobování obce vodou. Naše vesnice, jinak pověstné poutnické místo, zůstala daleko za ostatními osadami zdejšího okolí. Aby bylo pomoženo nezaměstnaným z místní obce, navrhli a odhlasovali v obecním zastupitelstvu dělničtí zástupci, proti hlasům agrárníků v roce…stavbu spojovací silnice mezi Libovicí a Tuřany.

A když pak vodní otázka v obci se stala akutní, přikročili k založení vodovodu. Avšak další pokrok v obci byl opět zastaven.

Přes to, že okolní obce, ba i samotná část obce Byseň byla zapojena na elektrickou síť, osada Tuřany zůstávala nadále v tomto směru pozadu a svítilo se petrolejem. Jest pravdou, že velkou roli hrála zde otázka finanční, avšak musím s politováním zde konstatovati, že se zde neprojevila potřebná láska pro pokrok.

Víme dobře, jak hrozně působily poměry válečné a to jak v první válce světové, tak i ve válce druhé, kdy nás němečtí fašisté okupovali za pomoci českých zrádců Berana a. t. d. Je vám všem známo, že úprava obce byla zanedbána. Tak minuly staré časy, minula první válka a druhá válka. Poměry se podstatně změnily, ale i lid se změnil a tak milí občané naší obce, začali jsme jako v mnoha místech naší nové republiky s holýma rukama, ale s odvahou a pevným odhodláním nepovolit, dokud nebudeme u cíle.

Aby veškerá práce v obci byla vykonána rychle a bez průtahů bylo uvažováno, jak toho docílit. Občanstvo mělo být o všem rychle a spolehlivě informováno, co již nešlo starověkým bubnováním a vyvoláváním v ulicích. Pořídili jsme si velkolepý místní rozhlas, který nebyl zaveden na účet obce, ale na účet občanstva.

Tu se právě ukázala u našich rodáků láska ke své rodné vesničce. Nechci je jednotlivě jmenovati, ale každý náš podnik byl podporován v míře co nejhojnější.

Bylo přikročeno k řešení další ožehavé otázky – rozšíření vodovodní sítě v obci. Jak dobře víte, byla jen část obce zásobována vodou a to jak v domech, tak veřejnými hydranty. Další část obce, zejména v osadě Bysni, byli občané odkázáni na nepohodlné donášení vody v putnách, nebo kbelících. Po provedení rozšíření vodovodní sítě je dnes skoro v každém domku přípojka a každý pohodlně má vodu doma.

Další práce, které byly v rámci dvouletého plánu brigádně provedeny, jako úprava cesty mezi Bysní a Tuřany, dále úprava parku před školou, ušetřili naší obci daleko přes 150 tis. Kč. Komu máme za toto poděkovat? Předem Vám, místním občanům, kteří jste zdarma všechny tyto práce prováděli. Za druhé Vám, rodákům, kteří v obci sice nebydlíte, ale máte rádi vesnici, ve které jste se zrodili. Největší dík ale patří naší slavné Komunistické straně Československa a naší vládě Československé, která umožnila a osvobodila okleštěnou starou obecní samosprávu a vybudovala národní výbory jako orgány státní moci, kde již nevládnou obecní starostové a okresní hejtmani, nýbrž lidé všech vrstev, lidé voleni lidem.

                              Čeněk Sirotek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář