Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 11. část

22. 3. 2016

           Válka světová  11.část

Když na bojištích očekávány nějaké zvláštní obraty, došla z Vídně dne 23.10.1916  zpráva, že tam v jednom nejlepším restaurantu (Schadu) při obědě zastřelil syn vůdce sociálních demokratů Dr.Viktora Adlera,Dr. Friedrich Adler ministerského předsedu hraběte Stürgkha. Po jeho smrti byl povolán v čelo ministerstva Dr. Körber, který již dříve ministr. Presidentem byl a tento povolal do svého ministerstva dva Čechy. Dr. Trunku jako ministra veřejných prací a čečenského hraběte Jindřicha Clam Martinice ministrem orby.

V ohledu aprovizačním ukazuje se jak málo sypaly ozimy, totiž žita a pšenice. Jest nařízeno míchati žitnou a pšeničnou mouku, které jen až na 72 a 82% vymlety, s 30% mouky ječné a i již ovesné. Chleba z této mouky jest mizerný. V jakém poměru do aprovizace se různá mouka dostává je vidno že přišlo na 14 dní do Tuřan 1 ½ q žitné, 7q ječné a 11q černé pšeničné.

1.11. došla zpráva, že v Děčíně zemřel dlouholetý místodržitel Království Českého a předseda ministerstva kníže František Thun ve stáří 69 roků. U vděčné paměti zachová ho národ český ku kterému, ač byl rodilý Němec byl vždy spravedlivý a jeho se všude zastával. Před svým odstoupením z úřadu ministerského předsedy prohlásil, když mu před tím Němci vytýkali, že Čechům nadržuje, takto: „Jsem Němec rodem, vždyť skoro ani česky neumím, ale přesto pokládám Čechy i Němce za své spolurodáky. Proto také co jsem politicky činným, pracuji ku jich smíření, toť můj hlavní úkol a cíl“. Památným stal se, že byl největším podporovatelem snah po uspořádání jubilejní zemské výstavy, kterou za svůj úkol sobě vytknul. Tato se v roce 1891 odbyla bez Němců, kteří z výboru vystoupili, výstavu neobeslali a tak zničiti ji mysleli. To však se jim nepovedlo, výstava, která trvala od 15 května do 18 října ukázala světu, co zmohou samotní Čechové. Předsedou byl Karel kníže Schwarzenberg a kníže Thun, tenkrát ještě hrabě, jako tehdejší místodržitel království Českého tak jí se oddal, že byl každodenním jejím návštěvníkem a prosadil, že výstavu, ač Němci zuby nehty bránili, v měsíci září navštívil panující císař František Josef I. A na ní pochvalou neskrblil. Výstavu navštívilo 2,432.356 osob, vystavovatelů pak bylo 8.772, mezi nimi 3.470 z oboru zemědělského.

V době pak nynější války byl on první, že na nejvyšších místech proti našim nepřátelům dokázal, že právě v Čechách dopadla mobilizace skvěle a že oba národové v této těžké době konají své povinnosti ku trůnu i státu způsobem vzorným. Toto své přesvědčení hájil vždy a před každým. „Budiž muže toho mezi námi trvale vzpomínáno a dočkej se národ Český více jeho následovníků!!“

8.11. vydal císař Rakouský a Německý manifest, jimž prohlašují za obnovené království Polské. Zatím jenom na Němci obsazeném území Ruského Polska, po válce pak, že budou stanoveny konečné hranice tohoto nového království. Na jedné straně se ten čin uznává, na druhé pak, když ani Německo ani Rakousko ze svých Polských částí k tomu nic nepřidávají, považuje se to za trik Německa, aby mohlo v obsazených územích provésti rekrutýrku. Nepřátelské státy proti tomu protestují, zvláště Rusko, které hrozí odvetou v zemích jím obsazených.

V Rakousku vypisuje se pátá válečná půjčka. Aby bylo ještě více „enek“přibyly tučněnky, které opravňují k odebrání jistého množství tuku. Tyto mají lidé v rukou, tuk však na ně předepsaný nedostanou, protože jak máslo, tak sádlo a lůj žádný není. Protože pak není také žádného jádra ku krmení, nebude ani od dobytka hovězího ani vepřového.

PC010033.JPG

 

Dne 22.11. došla z Vídně zpráva, že v Schonbrunnu dne 21.11. 1916, v 9 hodin večer zemřel

                    František Josef I.

Císař Rakouský, král Česká a.t.d. ve věku 86 roků, když by byl 2.12. doplnil 68 rok svého panování. Národové Rakouští zachovají ho v pamět, neb za něho stalo se Rakousko státem konstitučním. Nástupcem stal se  synovec  jeho, dříve následník

            Karel František Josef

Stár jsa 29 roků. Kéž povede se tomuto šťastně a brzo dokončiti válku Evropskou, na hrůzy plnou a kéž za něho dožijí se národové Rakouští trvalého míru, aby v klidu lehčeji nesli následky války, která jak ve ztrátách na životech a na rozvrácení mnohých rodin, tak ztrátách na jmění, nemá asi v dějinách sobě rovné!!!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář