Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 5.část

16. 3. 2016

    Válka světová - 5. Část

To mu chtí Němci přes Bulharsko dodat, Srbové se tomu brání, proto počato proti nim. V následku toho prohlásilo Řecko, že stojí na straně Srbska, Rumunsko pak nařídilo v tom smyslu již mobilizaci celé armády, šlo jim tudíž opět před novými zápletky mezi státy Balkánskými.

Z ročníků 42-50ti letých vzali jich zde 9. Vypsány nové odvody 36-42 tetých a ročníků 1891,1895 a 1896. Ač teprve po žních, jeví se v zásobování obecenstva takové nedostatky, tak že kdo ze svého nemá, trpí bídu. Stalo se, že mnoho obcí na Slánsku nemělo po tři neděle žádnou pšeničnou mouku přední, ze zadní pak, na místě z mouky žitné pečen chleba. Z mlýna Královského se vozí mouka do Kar. Varů a my jezdíme pro mouku na Kladno a do Zákolan. Ba, přijde poukaz na 160 Kg mouky v Slaném a 240 Kg na Kladně. Za tři dny pak třeba obráceně. Obecenstvo potajmu reptá a protestuje, ve veřejnosti však ze strachu ani nemukne. Panuje přesvědčení, že neplatí staré pořekadlo: „Kdo neposlechne zavře se“ ale nové: „Kdo neposlechne pošle se k frontě“.

14.10. do dnešního dne po velkých bojích na frontě francouzské, kde Francouzi a Angličané těžkými ztrátami dobyli přední zákopy Německé a v nich se usadili, v Rusku postup Rakousko Německé armády zastaven pro silný odpor Rusů, v Itálii aspoň dle zpráv zdejších nic nového, zato došla 8.10. zpráva že mezitím co vrhli opět Němci svoje vojsko na jih, dobyla Rakousko – Německá armáda  po těžkých pouličních bojích Bělehradu. Balkán celý vře jako sopka, ze zpráv novinářských není možno učiniti si úsudku do poměrů tamních. Všechny státy tamní mobilizovaly. Bulharsko zřejmě proti Srbsku, Řecko a Rumunsko prý na ochranu svou a na zachování neutrality. Aby Srbsko mohlo čeliti vpádu Rakušanů a na jisto očekávaného napadnutí ze strany Bulharska vylodily státy v Anglii spojené silnou armádu v Soluni, která má i za účel napadnutí po souši Cařihradu. Vůbec zdá se, že celé těžiště války přesunuto nyní na Balkán. Mezi tím provádějí se stále odvody z 36-42 letých a přidělených ročníků šlo potud 28 mužů a vzali jich 11.Ti co jsou u pluků, když jsou zdraví nekouká se na jejich věk ale pomalu a pořád nastupují na některou frontu.

Drahota masa vstoupá (hov. 1-4,40 K, sádlo až 9 K). Mléko, protože není dobytkem co krmiti se nedostává a též vstoupá ( 28 hal. Jeden litr). Brambory dnes po dobývání , kdy bývají nejvíce nabízeny prodávají se za 18-20K za cent. Žádný omastek není k dostání, i umělé omastky  „Ceres“ stojí dnes ½ - 4 K.  Kdežto před válkou stál70 hal. To jsou ceny dnes – co bude do jara?

Protože není domácích mužských na práce v cukrovarech, byli k vykonávání jich komandováni ruští zajatci,(v Studeněvsi 50). Žei v takových těžkých dobách nedá posedět šprýmařům svědčí, že rozšířili desatero na přikázání dvanácté tak, že jedenácté zní: „Budeš chodit k odvodu dokud tě neodvedou“ a dvanácté: „ Budeš chodit na frontu dokud tě kulka netrefí“.

Opět vypsána a to třetí válečná půjčka, k jejímu pak upisování i nejnižší stavy, protože výhodné se jeví ( 5 1/2% a premie tak že je úrok 6 1/4%). Velká bída o koruny a vůbec stříbrné a drobné peníze niklové donutila vládu, že od 1 listopadu 1915 budou brány tyto peníze jen za jejich hodnotu stříbra (48%). To hnulo s těmi, kteří je měli v punčochách schované, že s nima vyšli na světlo a že hned, kdy strach počal účinkovati o drobné již zle nebylo. Protože není žádný dovoz vlny a bavlny a i kaučuku, provádí se okolními dětmi sbírky starého odloženého vlněného a bavlněného šatstva a všeho kaučuku( starých plášťů kol,podpatků,přezůvek a.t.p.) aby nedostatek nového materiálu tím se kryl. Aby u všech mladíků již s prvopočátku byla vštěpována výchova vojenská nařízeno, aby mladíci škole odrostlí byli cvičeni v pochodech a tělocviku vojenském – uchopily se cvičení toho jednoty Sokolské,  v pokračování pak prý budou cvičit poddůstojníci.

14.10.došla zpráva že překročili Bulhaři hranice Srbské dne 11.10. a tím veřejně nepřátelství proti Srbsku zahájili.

Zase o jednu zápletku více. Zároveň s nimi od severu vtrhlo vojsko Rakousko Německé, které ráz na ráz Srbska dobývalo a do konce listopadu je ze tří čtvrtin země vytlačilo a mnoho jich až do Albánie a Černé hory zahnalo. Čtyřdohoda sice počala vyloďovati vojsko v Soluni a na březích Černého moře na půdu Rumunskou. Více však do konce měsíce neprovedla, aniž vynutila na Rumunsku a Řecku vojenské zakročení. Na bojišti Italském trpí naše sbory silnou, takřka nikdy jindy slyšitelnou kanonádou, vzdor které, ač stojí to velikých obětí na životech, Italy v šachu udržuje a postup jim tabraňují, takže se nemohou jiným úspěchem chlubiti, než že úplně v sutiny obrátili město Gorici. Na Francouzském a Ruském bojišti mimo malé úspěchy té které strany skoro ticho a zdá se, že obě vojska proti sobě zakopaná budou tam opět přezimovati.

V politickém životě překvapující ve všech státech změny v ministerstvech, což ani Kabinet Rakouský neušetřilo.

Zůstalo tajemstvím, proč v listopadu rozpuštěna „Česká obec sokolská“, ač jednoty sokolské vůbec nedotčeny zůstaly. V aprovizaci která na mnohých svízelích aspoň zde do patřičných kolejí se dostala, přišlo nařízení, že na mletí jen mouka jedna, ale že se má nyní  vymílati obilí na 86%. Tím docílena v pravdě mouka černá. 

Ročníky odvodní jsou pravidelně za sebou do zbraně volány a mladíci i udedlí po 6-8 nedělním výcviku do fronty posíláni. Teď se počínají pomalu jeviti následky války, tak že každou chvíli se mohou čísti zprávy, že ten či onen mladík z obce padl. Osmnáctiletí rukují 15.12.

V tu dobu přišla nová nařízení o rekvisici zásob obilních, musel býti proveden soupis veškerého dobytka ať hovězího ať vepřového rozdělěn na jatečný a k chovu. Dále soupis veškeré píce, ať již sena, jetele nebo vojtěšky. Nařízeno obcím dodati od 15.11.do 15.9.1916 jisté množství obilí(v Čechách 28.000 vagonů) a dále přísně nakázáno, že musí do 15.9.16 být veškeré obilí vymláceno,jinak že ho dá vláda sama vymlátiti. V cukrovarech dokončeny kampaně po velikých svízelích. Nebylo vagonů na řepu, uhlí, takže některý i dvakrát kampaň přerušil (Klobucký) a jiný (Lounský) místo obvyklých 12.000q denně jen 4.500 q pracoval.

V mnohých cukrovarech byli přiděleni na práci Ruští zajatci. Libovali si a jako Rusům jim dobře chutnalo a šlo k duhu.

Jeví se velká bída o uhlí i na Kladensku, v lesích pak není skoro žádné dříví – následek, že ceny každý měsíc vstoupají.

Sklizeň bramborů a řepy se zde dosti šťastně provedla a byla zejména u řepy uspokojivá. Někde však jako na císařsku ? a na Čakovicku veliké lány řepy zamrzly, na Křivoklátsku mnoho bramborrů – co se s tím stane nelze udati. Jestliže veškoré letní a žňové práce zdály se že jdou dobře kupředu a zdálo se , že úbytek sil lidských a po zažitých nemá vlivu na to, ukázalo se nyní na počátku zimy, že není skoro nic zaseto ( žita málo, pšenice skoro žádná), ba jsou hospodáři, kteří vůbec síti nemohli. Jak to zastanou na jaře, když se opět o odvodech koní mluví a ty které tu zbydou při dávce 1 kg ovsa denně, špatně skákat budou, ač na ně, pro nezorání na zimu dvojitá práce čeká.

Ba i na pijáky piva a kuřáky došlo: Pivovary dostaly přidělenou asi jen třetinu ječmene ku sladování než jindy a ač mají nahražovati slad cukrem, přece výrobu částečně zastavily a poukazují do hospod jen omezené množství piva v dodávkách čtrnáctidenních. Tak se každou chvíli stane, že řekne hostinský hostům „ Došlo!“ a hosté musí domů, aby po několika denním postu opět nějakou sklenici ulovili. Nejvíce omezily pivovary v Lounech a Krušovicích. Kuřákům začaly nejprve chyběti cigarety (největší újma kuřáků 10-16 letých), pak tabák kuřlavý a později i některé jiné doutníky. Cigarety a tabák cigaretový není vůbec za žádnou cenu k dostání a povídá se, že pro vojsko budou vyrobeny cigarety z obyčejného tabáku. Před vánocemi o všechno bída. Vejce vápenné stojí 20 hal, čerstvé není k vidění, zajíc 8-10 K, koza, kterou jindy hned někdo nekoupil, nalezla kupců a prodává se dnes za 50 i 60 korun (jindy ta samá za 10-14 korun). Husy z venku za 12K, za krmenou se platilo i 50 K, pár holoubat 3K,kohout 5K, ryby za 3,20K. Nejhůře je o vepřové. Obyčejný tak zvaný „pařák“ který se jindy dal za 90K stojí nyní 500K a jde na dračku.

Oděv také tak zdražený i obuv – takže kdo nemusí, nekoupí si ani rukavici. Ježíšek nebude mít letos co nadělovat, protože ani v nebi by na to tolik peněz nesehnal.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář