Jdi na obsah Jdi na menu
 


Válka světová 8. část

17. 3. 2016

           Válka světová 8.část

Na bojišti Italském kruté boje za každý metr půdy. Ztráty jsou u obou stran veliké. V poslední době došla zpráva, že Italové dobyli vrchu Sol di Lana – a že silně odstřelují opět okolí Gorice a Riny. Na bojišti Francouzském soustředěna veškerá veřejnost k Verdunu. Němci sice kousek za ukrutných ztrát postoupili, museli však uvolnit, až dojdou posily. Francouzové soustředili tam také mnoho vojska, které i z Belgických hranic poslali, kde je Angličané vystřídali a připravují se k rozhodnému boji. Všeobecně se soudí, že ač předsedové různých ministerstev v zemích, kde sněmy zasedají, vyjma Rakouska, prohlásili boje do nekonečna a při vítězství té které strany mír, že mír že nastati vítězstvím u Verdunu. Angličané vysílají do pole nové, dobře vyzbrojené armády, které už několik vítězství a Belgií a na hranicích Francouzských dobyly. Neočekávaně přišla 23.4. zpráva, že rusové vylodili v Marseiůu ve Francii četné svoje vojsko, jemuž další expedice následují. O tom žádný nevěděl a neví se doposud, odkud to Ruské vojsko mohlo býti naloděno. Amerika dala Německu poslední slovo k potopování neozbrojených obchodních lodí tortpédovkami a žádá brzkou odpověď, která  když nepříznivě dopadne, povede k válečnému konfliktu mezi Amerikou a Německem.

Provádějí se nové prohlídky koní, a od 20 dubna do 12 května též odvody rozených v 1898. Ve lhůtě pak od 22 května do 19 června nařízeny jsou nové prohlídky rozených v 1866-1897. K těmto musí se stavěti i superarbitrovaní a i jiným způsobem z vojska propuštění muži.

Do 15.6. z bojišť celkové zprávy: Na Francouzském u Verdunu marně namáhají se Němci k tomuto se přiblížiti. Malé úspěchy byly draze vykoupeny velikou ztrátou životů. V Belgii a severní Francii drží Angličané a Belgičané Němce v šachu a působí jim velké ztráty. Na bojišti Italském až do konce května držela každá strana své posice za urputných bojů. Ku konci května vnikli Rakušané do malé části severního Benátska na hranicích Tyrolských. Nyní pak je tam opět klid. Na Balkáně ticho, u Soluně soustřeďují se pořáde silné sbory mezi něž nyní přibyli odpočinutí a znovu vyzbrojení Srbové. Řecko pod nátlakem čtyřdohody odzbrojilo své vojsko a nechalo volnou ruku pro vojsko její. Rumunsko dosud zřejmě nevystoupilo, ale soudí se, že tak učiní co nejdříve. Svedena první srážka na moři,v níž více lodí i těžších se zúčastnilo, mezi Angličany a Němci na pobřeží Dánska. Obě strany mají ztráty, obě pak si připisují vítězství. Anglii stihla nehoda, že vůdci její vojevůdce a státník prvého řádu Kitchener, který se svým štábem jel za důležitým posláním do Ruska se svou lodí najel na minu, přičemž loď ztroskotala a všichni účastníci i s důležitými listinami utonuli. Boj ponorkový na zakročení Ameriky v Německu proti lodím obchodním prováděný přestal. Když na těchto frontách nic většího, povstala zato velká ofenzíva na celé frontě Ruské, která dávno ohlašována a dle všeho dobře připravena byla. Rusové na frontě 500 kilometrů dlouhé, zásobeni strašným materiálem lidským i zbraňovým tlačejí naše vojska nazpět, při čemž z obou stran je veliká síla padlých, raněných a zajatých. Rusové chlubí se, že ukořistili tolik válečného vyživovacího materiálu, že ho nemohou ani sebou odvážeti. Dokázáno jest, že mají Rusové již na tomto bojišti děla Japonská s Japonskými důstojníky a technické zařízení z Francie s důstojníky Francouzskými. Mírové nálady, které začaly proskakovati opět se  ztratily.

Žádná z válčících stran nechce o míru mluviti, že by tím svou slabost prozradila, ač následky války čím dál tím zřetelněji se jeviti počínají. Schází muži ku všem pracím a i příroda sama jako by se mstila. Samé deště a zimy,( v půli června ukazuje teploměr ráno 4 stupně reomíra), obilí i řepy žloutnou,traviny na řadech všechny ohnily. O mouku bída, začíná se, ač v průmyslových krajích to už dříve začalo, obecenstvu dávati zkažená mouka kukuřičná, neb 30% žitné, 20% ječné 30% kukuřičné, neb 30% žitné 20% černé pšeničné 10% ječné 20% bramborové a 20% kukuřičné.

Když někdo jest tak šťasten, že nějaký drobet mouky (tak nejvýše 5 kg) uloví, musí za ni platit 1,60K za kilo. Omastek není, brambory došly, chleba a mouky poukazuje se málo, takže se musí říci, ač velké obce zařizují různé prodejny, že jest bída a bída. Jak takové prodejny vyhovují z následovného viděti. Na poukaz konskripční dostane přednosta domácnosti lístek, že si smí za jistou cenu vybrati v prodejně tolik a tolik chleba, mouky, vařiva, cukru a masa. S tímto lístkem jde ve 2-3 hod. ráno k prodejně, tam už je nával a on je šťasten, když v deset hodin dopoledne na něho dojde a když mu před hubou dveře nezavřou, aby přišel druhý a po případě za stejných poměrů třetí den. Doma rodina pak čeká na každé sousto. Káva pro drahotu přestala se kupovati a vaří se z upraženého doma žita a ječmene a dobře chutná. To pak je to jediné v domácnostech co se připraviti dá. Masa vstoupla až na 8 až 10K za kilo, takže není potřebí ustanovovati bezmasých dnů, toto pro drahotu nikdo nekupuje. Ceny dobytka nesmyslně pořád vstoupají – hovězí za 5K živá váha, skopové za 7K, vepřové 8-10K, mladé husy stojí 18-20K, vylíhnuté kače 4 K a trochu lepší cucák prase 100K. Říkalo se, že vláda takové vstoupání zamezí a tak 15.6. vydala  prozatím nařízení, že se smí voli prodávat za 3,80 -3,40K, krávy 3,40-3,20K, jalovice 3,60-3.,40K. Dobytka jatečního pro nedostatek jadrné píce u malorolníků již není – a co je i ve dvorách počíná se přímo, nehledě na domácí potřebu, pro vojsko rekvírovat a za ním dovážeti.

Při odvodech 18ti letých vzali jich zde 5 a při nových přehlídkách do 50 let také 5. To však bylo zrovna zvláštností, an jich šlo  64 mužů a v jiných obcích z takového počtu jich vzali aspoň 25-30. Zvláštní bylo, že odvedli skoro všechny učitele a vojáky, kteří na základě poranění za invalidy uznáni byli a také invalidní rentu brali a dojista na nohu, ruku a i oko byli mrzáci. Jestli tito lidé budou muset do žní a sklizně řepy rukovat, zůstane police celé sklizně na poli, protože ji nebude míti kdo skliditi. Už i s koňmi nyní ženské jezdí, co pak až poslední odejdou? Na čtvrtou válečnou půjčku upisovalo se v obcích, ústavech a jednotlivců dost a vynesla netušené výše pře 4 ½ miliardy korun.

Velký rozruch způsobilo uveřejnění rozsudku soudu vojenského ve Vídni, dle něhož vážený poslanec a politik Dr.Kramář, redaktor „Nár.listů“ Červenka a Rašín a jeden Moravan byli odsouzeni pro zemězradu k smrti. Podána sice stížnost zmateční, ta asi nebude nic platna, zbývá pak jen cesta milosti. Tou pak se určitě trest smrti v proměněný žalář očekává.

Úroda příští z roku 1916 jest všechna, ať se týče chlebovin tak pícnin pro erár zabavena, jsou ustanoveni komisaři, kteří budou prohlížet a zkoumat a producent si bude směti nechat jen určité, to se rozumí malé množství pro sebe a dobytek a ostatní musí válečnému ústavu odvésti. Vydrží-li s tak odměřenou dávkou, jest otázka.

Do konce června důležitější: Verdun přes ohromné nápory Němců dosud v rukou Francouzů. Na Itálii vnikla naše vojska přes hranice Italské, ku konci měsíce však pozice ty Italům vydala. Na Balkáně počína ofensiva spojenců od Soluně-Řecko, jak se dříve již pomýšlelo, podalo se úplně vůli čtyřdohody, rozpustilo svojí armádu, změnilo ministerstvo dohodě nepřátelské. Zavedlo volby do sněmu, při nichž se na jisto počítá vítězstvím strany dohodě přející a tak uvolnilo tím ruce dohodě, že jak se časopisy vyjádřily, dohoda zvítězila nad celou zemí, učinila neškodným 300.000 mužů vojska, aniž by byla vystřelila jediné patrony.

Ruské bojiště počíná býti rozhodným. 18.6. došla zpráva, že obsadili Rusové Černovice ( potřetí) a do konce měsíce celou Bukovinu.Odtud tlačí se do Haliče a obsadili 28.6. Kolonyje a svádí tuhé boje u Kovelu, na něž upjata celá veřejnost. Též Angličané od severu ve Flandrech počínají se hýbati, tak že snad měsíc červenec přinese nějakého rozhodnutí.

Vstoupání cen potravin a dobytka učinila vláda zatimním stanovením cen maximálních trochu přítřž, smí se platiti za prima zboží 3,80K a prodávati 1 kg masa za 3,60K.

Do konce července na všech bojištích krvavé boje, při nichž všude naši protivníci zabrali území naše. V Bukovině a východní Haliči, Angličané na řece Mosele, Francouzi zastavili pochod Němců na Verdunu, Italové nabyli území v jejich zemi námi dříve obsazené, na Balkáně pak počínají čtyřdohodoví spojenci výpady od Soluně. Napětím očekává se pořáde vystoupení Rumunska. Zde zdá se, že to dopadne jako v Řecku a že Rusko vynutí si průchod Rumunskem. V Asii pak dobyli Rusové Erzidianu a stali se tak pány Arménie. Boje ty jsou označovány jako nejhrubější za celé trvání války a vykazují ohromné ztráty na životech i materiálu z obou stran.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář