Jdi na obsah Jdi na menu
 


Založení JZD

25. 4. 2016

                        Založení JZD

Nejvíce důležitým úkolem MNV a strany, bylo pomoci při založení JZD v Bysni – Tuřanech. K tomuto účelu vydali místní organisace KSˇA a MNV v Bysni-Tuřanech prohlášení, které všichni zemědělci dostali k přečtení, aby se tak sami rozhodli na založení JZD a tak splnili výzvu s. K. Gottwalda. Oběžník zemědělcům zněl následovně:

Všem zemědělcům na uváženou!

S pověřením místní organisace KSČ a MNV v Bysni – Tuřanech, dáváme všem zemědělcům na vědomí a na uváženou, aby si sami dobrovolně rozhodli o založení jednotného zemědělského družstva. Jednotné zemědělské družstvo má pro zemědělce veliký význam po všech stránkách zemědělské výroby a je vlastním zájmem každého zemědělce, aby se stal členem JZD. V době budoucí všechna výroba a distribuce zemědělská, bude procházet přes jednotná zemědělská družstva a bylo by velikou výhodou pro místní zemědělce, aby byli první na okrese, kde by bylo družstvo založené. Založení družstva je dobrovolné, nikým nenucené a necháváme také na dobrovolné úvaze zemědělců, aby se rozhodl každý sám, chce-li si v těžké práci ulehčiti mechanizací a pokrokem.

Tento oběžník je zasílán hlavně proto, aby bylo dokladem pro časy budoucí, jako důležitý dokument, že se každý zemědělec rozhodl sám. V oběžníku jsou rubriky = Souhlaím se založením JZD a stávám se jeho členem, nebo nesouhlasím a členem nechci býti. Úplné odepření podpisu, nebo nějakých výhrad znamená, že zemědělec nesouhlasí.

Podepsán Sirotek Č. předseda MNV.

S tímto oběžníkem souhlasili zemědělci a také podepsali, že se stávají členy JZD:

Ešler Antonín, Urbánek Karel, Špirit Karel, Sirotková Marie, Záluský Jaroslav, Procházková Marie, Scholze Josef, Šmaus Jaroslav, Bečvářová Ant., Bečvíř Antonín, Novák Jindřich, Porazil Alois, Pondělíček Ant., Šmausová Anna, Prachová Růžena, Viktora Frant., Hort Václav, Bochníček Josef, Kallach Václ., Bauerová Josefa a Bauer Alois.

Ostatní zemědělci a držitelé půdy nepodepsali, tudíž nesouhlasili se založením Jednotného zemědělského družstva.

Tak dne 10 dubna bylo ustaveno v Tuřanech jednotné zemědělské družstvo pod názvem:

Jednotné zemědělské družstvo v Bysni – Tuřanech.

Současně s tím zaniklo elektromechanisační družstvo v Bysni a bylo sloučeno s JZD Byseň – Tuřany.

Prvním předsedou družstva v Bysni – Tuřanech, které bylo I. typu, byl s. Ešler Antonín. V zápětí a na podkladě toho, že elektrárenské družstvo bylo sloučeno s JZD, všichni zemědělci a někteří občané, kteří nepodepsali prohlášení, zaslali MNV v Bysni doporučené dopisy, že vystupují z elektrárenského družstva a žádali vyplacení podílů. Celkem podalo doporučené odhlášky 30 zemědělců.

Z nařízení nadřízených úřadů, tj. ONV v Slaném, byly vykoupeny těžké mechanizační stroje jako vazače, elektrické motory nad 10W, mlátičky a. t. d. Výkup v obci provádělo zemědělské oddělení ONV v Slaném a zastupovali jej s. Novák Vlastimil a Jos. Hrabák. Tento výkup zapříčinil v obci mnoho rozbrojů a vesnice se rozvířila. Bylo vykoupeno od Václ. Vejražky elektromotor, od Šípala Jos. vazač, od Knoblocha Josefa vazač, od Hamouze Václ. vazač, od Železníka Al. elektromotor a vazač, od Zahradníka Ad. valník a traktor „Buldog“ a od Bayera Frant. vazač. Od Landesky Václava mlátící souprava a traktor „Zetor“. Tyto stroje byly mechanizačního družstva.

V prvním roce družstevního hospodaření každý sklízel na svých pozemcích a teprve po žních začaly práce společné. Pro rok 1949 bylo jedině sklizeno společně z polí Železníka Al. a pozemky zanechané a neobdělané. Bylo to asi 28 ha půdy.

Zemědělci vstoupili do JZD s těmiti výměrami:

Ešler Ant. 5,64 ha, Urbánek Karel 8,89 ha, Šmaus Jar. 4,22 ha, Procházka Ed. 3,22 ha, Paur Čeněk 1,99 ha, Kalach Václ. 1,36 ha, Záluský Jaroslav 6,80 ha, Scholze Josef 7,46 ha.

Dne 1 září 1949 byla konána první valná hromada JZD Byseň – Tuřany, zvoleno představenstvo a předsedou zvolen Ešler Antonín.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář